“Een gezonde werkomgeving draagt bij aan gelukkige, betrokken en productieve medewerkers”

Wat is een gezonde werkplekomgeving? Hoe ziet die er in een ideale situatie uit en wat is de grootste uitdaging om daar te komen? Het Nederlandse Facility Management platform Facto.nl vroeg 12 experts om hun visie. Rob Grevenstette, Head of FM bij Drees & Sommer Nederland is één van hen. 

Rob, wat versta jij onder een gezonde werkomgeving?

“Dat is een (kantoor)gebouw dat fysiek gezond en veilig is (gebruik van duurzame materialen, goede luchtkwaliteit, optimaal licht en ergonomisch meubilair) en waar de eindgebruiker ook mentaal een gevoel van welbehagen heeft.”

Hoe ziet een ideale gezonde werkomgeving eruit?

“Het gaat vooral om het centraal stellen van de gebruiker dus: voor wie doen we het? Het welbehagen van de gebruiker kun je direct en indirect beïnvloeden. Directe beïnvloeding komt door de fysieke omgeving. Maar indirect zijn bijvoorbeeld ook arbeidsvoorwaarden van grote invloed. Een bedrijfscultuur waar men flexibel omgaat met thuiswerken geeft vertrouwen en creëert een betere werk-privé-balans voor medewerkers.”

“Kortom: alles moet in balans zijn. Alleen door een volledig gezond gebouw met de juiste werkomstandigheden realiseer je een optimaal gezonde werkomgeving. Hierin dient voortdurend geïnvesteerd te worden. Je kunt de werkomgeving ook toetsen aan de Well Building Standard, deze certificering geeft weer hoe de werkomgeving op een aantal gebieden scoort. Hiermee maak je het soms ‘ontastbare’ onderwerp tastbaar.”

Grootste uitdaging om een healthy workplace te realiseren?

“Een gezond gebouw is de eerste stap om te komen tot de optimale werkomgeving. Dit zijn kostentechnisch vaak grotere investeringen dan een aanpassing van het eten en drinken in het bedrijfsrestaurant. Werkgevers en gebouweigenaren hanteren regelmatig een (te) kortetermijnvisie: men gaat voor de ‘quick fix’ in plaats van de ‘best fix’, alleen gebaseerd op het kostenplaatje. Een gezonde werkomgeving betaalt zich uiteindelijk terug in medewerkers die blijer, meer betrokken en uiteindelijke productiever zijn. De uitdaging is ervoor te zorgen dat de relatie tussen deze onderwerpen gaat leven in de boardroom.”

Belangrijkste tip?

“Begin met het creëren van bewustwording en draagvlak bij directie of management. Overtuig door het tonen van de impact ervan op de medewerkers (fysiek, mentaal, productiviteit). Stel vervolgens een plan op en voer dit uit. Vraag indien nodig om hulp van buiten de eigen organisatie. ‘Gezond’ is een breed begrip; leg met de gebruikers eerst vast wat dit voor hen betekent en werk van daaruit verder. Misschien is het niet mogelijk om alle initiatieven in één keer door te voeren. Maar iedere stap van uitwerking is er één in de juiste richting.”

Meer informatie: