Life Sciences Focus Talk: Oplossingen voor groeipijnen in de Life Sciences sector

1 / 5

Speaker Salla Lardot, Drees & Sommer

Pim Prins, Drees & Sommer

Actuele uitdagingen in de Europese Life Sciences sector vragen interdisciplinair, grensoverschrijdend denken en handelen. Zo zorgt de komst van de European Medicines Agency (EMA) naar Amsterdam voor een enorme aantrekkingskracht richting internationale Pharma en Biotech reuzen. Hoe kunnen we de juiste condities scheppen voor vestiging van deze bedrijven? En hoe kunnen we startups en scale-ups zo goed mogelijk blijven faciliteren en talent blijven aantrekken? Op donderdag 24 oktober kwamen 30 professionals uit diverse branches samen om met een frisse blik de uitdagingen van de toekomst te bespreken.

Kansen en uitdagingen
De LSH industrie ontwikkelt zich wereldwijd in rap tempo. Pharma- en Biotechbedrijven oriënteren zich volop op het vinden van geschikte locaties om te gaan starten, te groeien of uit te kunnen breiden. De ontwikkeling van een nieuwe LSH Campus in Nederland kan inspelen op deze behoefte. Er zijn ook uitdagingen zichtbaar in de sector, zoals het beleid van de overheid dat niet altijd aansluit op de behoeften vanuit de sector, een tekort aan laboratoria en geschikte huisvestingsmogelijkheden en het vinden en behouden van talent.

Levendige discussie
De Life Sciences Focus Talk werd georganiseerd door vijf partijen die vanuit verschillende invalshoeken verbonden zijn met de Life Sciences sector: Invest in Holland, Schiphol Area Development Company (SADC), Amsterdam in Business, Acerta-Pharma en Drees & Sommer. De bijeenkomst werd geleid door Joep Schroeders (SADC) en Pim Prins (Drees & Sommer). Vier sprekers stipten diverse onderwerpen aan om de discussie over de growing pains te starten. Dit leidde tot veel interactie, interessante discussies en nieuwe en hernieuwde contacten. Uit vele monden gehoord: voor herhaling vatbaar!

Bekijk de foto’s van de bijeenkomst ►

 

Sprekers:

Welkom in Nederland
Koen Daamen van Invest in Holland trapte de middag af. Hij lichtte aan de hand van zijn ‘five reasons why’ het gunstige vestigingsklimaat van Nederland toe. Waar lopen we in voorop, waar liggen kansen? Naast de komst van de EMA en onze zeer goede onderzoeks- en onderwijsinstituten, valt Nederland ook op door de hoge concentratie van Life Sciences & Health (LSH) clusters. Er zijn veel publiek-private partnerships die wereldwijde faam kennen. En ons land is een toegangspoort voor Europa met uitstekende infrastructuur. Maar hoe kunnen we de strijd om LSH talent aangaan met bijvoorbeeld Zwitserland of de UK? En moeten we ons richten op Farma of Biotech; wat brengt de toekomst?

Een nieuwe campus
Jeanet van Antwerpen, CEO van SADC, dook in de plannen van de ontwikkeling van een LS campus in de corridor van Amsterdam: Schiphol Trade Park. Een prachtige tabula rasa met ontzettend veel mogelijkheden. De locatie is BREEAM 4* gecertificeerd; duurzaam vastgoed en groen zijn vervlochten in de inrichtingsmaatregelen. Onze eventlocatie in het gebied, de circulair verbouwde 19e eeuwse boerderij C-Bèta, is hiervan een mooie voorbeeld, Maar hoe start je een dergelijke campus op? Een grote internationale speler aantrekken? Of starten met ruimte voor incubators en accelerators? Die eerste juiste stap zwengelt de rest van de ontwikkeling aan.

Een plek waar je wilt werken
Salla Lardot, head of UX and Workplace Consulting bij Drees & Sommer richt zich op de eindgebruiker van een werkomgeving. De werkplek is een cruciaal onderdeel als je het hebt over het bevorderen van samenwerken en innovatie. De beste ideeën ontstaan door spontane samenkomsten van mensen. Vraag niet aan medewerkers wat ze willen maar wat ze doen en hoe ze dit doen. Een ideaal werkplekconcept op basis van UX kan ontmoetingen uitlokken en bevorderen en een gevoel van comfort, gemak, uitdaging en community bieden. De juiste vibe is goed voor mens en organisatie!

Van startup tot miljardenbedrijf
Nico Stam van Acerta-Pharma geeft een inkijkje in het groeiproces van een wetenschappelijk idee tot succesvolle Biotech onderneming. Na de ontslagrondes bij Organon in Oss startte een groep onderzoekers hun eigen onderneming Acerta dat in korte tijd de wereld veroverde. Diverse essentiële factoren kunnen worden aangewezen bij een dergelijke succesvolle ontwikkeling, zoals perfecte timing en een optimale samenstelling van het team. Uiteraard is de kwaliteit van het initiële product of idee van het grootste belang en kapitaal door bijvoorbeeld een overname of investering. En bij een premium bedrijf hoort premium huisvesting. Voor je branding, maar ook voor de uitstraling richting potentiele medewerkers of partners. Als alle factoren op de juiste manier samenvallen heb je de kans om dat te doen waar het uiteindelijk om draait: patiënten de kans geven op een beter leven.

Voor meer informatie over de Life Sciences Focus Talk, neem contact op met: