Expert Talk over Customized Smart Buildings: Digitalisering creëert positieve impact op mens, milieu en business

1 / 6

“The future is digital and Smart Buildings are the future!” Digitalisering, je kunt er anno 2020 echt niet meer omheen. Maar wat betekent dat, een slim gebouw? Wat is het nut van zelf denkend vastgoed en wat levert het nu écht op? Dat bespraken wij op 19 februari 2020 in Eindhoven tijdens onze Expert Talk met vier experts en een selecte groep genodigden.

Bekijk het fotoboek

Toegevoegde waarde

Een dag voor ons event is het prestigieuze project Cube Berlin officieel opgeleverd en geopend. Zoals The Edge in Amsterdam voor Nederland is, is Cube Berlin op dit moment het meest geavanceerde gebouw van Europa. Smart Buildings specialisten van Drees & Sommer droegen bij aan de realisatie van het project in Berlijn. In het gebouw zitten 5.000 sensoren, aangestuurd door één app waardoor het gebouw zelf nadenkt en zeer efficiënt kan functioneren. Het gaat uiteindelijk niet om het aantal sensoren, maar om de toegevoegde waarde van de technologie voor de eindgebruikers.

Grote sprong vooruit

Naarmate digitalisering in de wereld toeneemt, veranderen ook de eisen voor het beheren van vastgoed. Gegevens die uit vastgoed kunnen worden gegenereerd vormen een succesfactor voor asset- en vastgoedmanagement en leveren nieuwe businessmodellen op. Wat zijn vraagstukken bij ontwikkeling, realisatie, exploitatie en recycling van vastgoed waarbij digitalisering voor een grote sprong vooruit kan zorgen?

Vier experts
Tijdens de Expert Talk hebben we de aanwezigen kennis laten maken met onze visie en ervaringen op het gebied van digitalisering van vastgoed. De vier sprekers – Klaus Dederichs, Norman Meyer, Salla Lardot en Thijs Meulen - inspireerden de aanwezigen met boeiende voorbeeldprojecten, behaalde resultaten en lessons learned. Het leidde tot een levendig slotdebat met een diversiteit aan vragen over privacy van gebruikers, het transformatieproces naar een slim gebouw en waarom focus op de eindgebruikers essentieel is.

 


Samenvatting keynote sprekers

Klaus Dederichs

Als eerste werd de vloer gegeven aan Klaus Dederichs, Head of ICT bij Drees & Sommer, over Customized Smart Buildings. “De vastgoedsector richt zich tot nu toe vooral op de waarde van vierkante meters ten behoeve van beheer, verhuur of transacties. Maar met data is veel meer mogelijk. We kunnen nieuwe businessmodellen gaan creëren zoals Uber en AirBnB; bedrijven die floreren door het verbinden van data.”

Gebouw als menselijk lichaam

Hoe maken we een gebouw echt slim? Door een gebouw te gaan zien als een menselijk lichaam. Niet alleen met een huid om te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Maar met een brein dat communiceert met ogen, oren, zenuwen, enz. “Alle data uit het gebouw wordt via het brein op de juiste manier met elkaar verbonden en daardoor ontstaat nieuwe kennis.” Hiermee is niet alleen het comfort van de gebruiker gewaarborgd, maar worden ook forse besparingen mogelijk in het beheer en ontstaan nieuwe business modellen.

Techniek in dienst van de mens

Door de snelle ontwikkeling van technologie zoals het Internet of Things (IoT) en 5G kunnen we zelf denkende gebouwen realiseren. “Waar we voor moeten waken is dat techniek het proces gaat vormgeven en leiden. Technologie moet altijd in dienst blijven staan van de ervaringen van de gebruiker.”

Norman Meyer

Hoe kunnen we een dergelijk brein vormgeven? Norman Meyer, Head of Digital Services bij Drees & Sommer, duikt in de tool MOSAIX. Gedurende de gehele levensloop van een gebouw wordt ontzettend veel data gegenereerd. Gedurende de ontwikkeling en de bouw én tijdens de exploitatie en recycling zijn een hoop datasystemen van verschillende stakeholders actief die een diversiteit aan data toevoegen aan de lifecycle van een gebouw.

Digitale tweeling

MOSAIX biedt een data ecosysteem met verschillende dashboards waarin relevante informatie samenkomt voor bijvoorbeeld een gebouweigenaar, een facilitair manager of een technisch beheerder. Vanuit de cockpit kunnen op data en benchmarks gebaseerde, gefundeerde beslissingen worden genomen. Met MOSAIX wordt als het ware een volledige, digitale tweeling van het gebouw gemaakt, samengesteld met de kennis van alle stakeholders terwijl bestaande tools en databases blijven bestaan. “Together we know!”

Salla Lardot

Head of UX and Workplace Consulting bij Drees & Sommer Nederland, Salla Lardot, verschuift de focus van data naar de mens. Vanuit de bekende Pyramide van Maslow over menselijke behoeften licht ze de invloed van technologie toe op de User Experience (UX). De jongste generatie die nu hun werkcarrière start is gewend aan hyper personalisatie. Een gebouw moet meer bieden dan de standaard vereisten. Het gaat over persoonlijke behoeften, positieve ervaringen en emoties.

Frictieloze werkdag
“Iedere gebruiker heeft andere behoeften en wensen. Een standaard oplossing is niet de uitkomst, het is zaak om een veelheid aan oplossingen en keuzes aan te kunnen bieden. Gebouwen bieden het grootste fysieke canvas voor je merk, waarmee je de beleving van je medewerkers en je klanten en relaties kunt beïnvloeden.” Met technologie kun je inspelen op persoonlijke behoeften en dat zorgt voor een comfortabele en frictieloze werkdag.  Comfort en gemakt stimuleert focus, co-creatie en innovatie.

Thijs Meulen

Het slim gerenoveerde Atlas-gebouw (1963) op de campus van de TU Eindhoven staat bovenaan de BREEAM-lijst van duurzaamste onderwijsgebouwen wereldwijd. Thijs Meulen, Adviseur Energiemanagement en automatisering, legt uit hoe dit resultaat is behaald.

Van licht- naar informatiebron

Het gasloze gebouw heeft mede door de innovatieve gevel de energievraag drastisch kunnen verlagen. Het slimme lichtsysteem bespaart niet alleen energie en CO2, maar levert ook data op over het gebruik van het gebouw. Door deze duurzame en slimme renovatie is de CO2-uitstoot van het gebouw met zo’n 80 procent omlaag gegaan, terwijl het aantal gebruikers meer dan verdubbelde.