De werkplek van morgen: Is het daar zoals thuis?

Een groot gedeelte van de mondiale werkende bevolking begeeft zich op het moment op de bank om deze dodelijke pandemie te bevechten, maar werken vanuit huis is al sinds jaar en dag onderdeel van ons werkende bestaan. Van vakmensen in de oudheid tot jagers en kleine boeren, ieder van hen had een werkplek of jachtgebied in de nabijheid van hun huis. De start van de industriële revolutie in het begin van de 18de eeuw legde de basis van het werken in een daarvoor bestemd gebouw. En pas in de vorige eeuw ontstond de afgebakende werkruimte, eigen computers, internet en draadloze communicatie. In het nieuwe millennium werden daar sociale media en netwerk platformen aan toegevoegd. De middelen die in deze tijd ontwikkeld werden, stelden ons niet alleen in staat om vanuit andere plekken dan het kantoor te werken, het transporteerde het moderne werken naar een heel nieuw level.

In principe bewegen we terug naar waar we vandaan komen."De oorsprong van flexwerken ligt in de Verenigde Staten waar medewerkers hun tijd efficiënter inzetten en van het beste van twee werelden genieten; de bruisende energie van het kantoor en de rust van thuis."

Rond 2012 riep tech-gigant Yahoo de medewerkers op afstand op om weer op kantoor te komen werken omdat face-to-face contact een betere samenwerking en innovatievere cultuur in de hand werkt. Als we vooruitspoelen naar nu... Zowel medewerkers als werkgevers delen dat sentiment nu we ons in gedwongen isolatie bevinden. Hoewel velen de voordelen van thuiswerken omarmen, missen anderen het onderdeel zijn van een team, onverwachte ontmoetingen en het samenwerken. "In de afgelopen weken, misten we collectief de vrijheid om zelf te bepalen waar we werken," aldus Salla Lardot, hoofd User Experience bij Drees & Sommer, Nederland.

Een menselijke ervaring

Als straks alles weer normaal is, bestaat de kans dat de werkende bevolking verdeeld is in twee groepen. “De ene groep wil van de voordelen blijven genieten van het werken op afstand terwijl de andere groep het sociale aspect van het werken op kantoor gemist heeft en zich daar weer fulltime in wil bevinden. Dit gaat een substantiële invloed hebben op hoe werkplekken vormgegeven worden. Een werkplek moet een rustige, individuele ruimte zijn met een gevoel van thuis binnen een sociale, gezamenlijke en innovatieve omgeving. Arbeidsruimten die reageren op trends en de behoeften van de medewerkers, zijn het meest succesvol,” legt Salla Lardot uit.

Rond de eeuwwisseling, moesten werkplekken zich aanpassen door globalisering, digitalisering, personalisering en de “war for talent”. Drees & Sommer is zich bewust van deze veranderingen in de vastgoedsector. We hebben projecten succesvol gerealiseerd door gebruikerseisen te analyseren en toewijzingsplannen uit te tekenen op basis van de wensen van nieuwe bedrijven. In Zwitserland, werd Drees & Sommer gevraagd om het hoofdkantoor onder handen te nemen van Vorwerk International & Co. KmG in Wollerau en een nieuw gebouw zo vorm te geven dat het groei faciliteerde en voldeed aan de veranderde wensen van het bedrijf. De spil van het concept waren de functionaliteiten en de aantrekkingskracht op mensen. De buitenruimte bestond uit een bedrijfstuin en een dakterras, en zijn beide opnieuw ontworpen. Het resultaat is een state-of-the-art, flexibel kantoorconcept dat in lijn is met de het bedrijfsontwerp en hun modern meubilair.

De menselijke factor is bepalend in de vormgeving van toekomstige arbeidsmodellen. De nieuwe millennials die zich bij de werkende populatie voegen, vragen om wendbare, gebruikergerichte structuren. Ieder individu komt met zijn of haar eigen ervaringen uit deze crisis. Hoe gaan werkgevers om met de nieuwe dynamiek die dat teweegbrengt? Hoewel een perfecte oplossing wellicht niet bestaat, doen vastgoedeigenaren er goed aan zich te verdiepen in wat gebruikers nodig hebben en hen meerdere opties bieden.  “Het werken op afstand moet meegenomen worden nu deze werkplekconcepten worden ontwikkeld. Gebruikers zullen niet dagelijks op dezelfde locatie werken. In een nieuwe ruimte, op een aantrekkelijke plek, is een nieuw ontwerp en nieuw meubilair niet genoeg om nieuwe werkconcepten te introduceren die medewerkers tevreden stellen. Dit is waarom B en C locaties ook interessant worden nu voor investeerders aangezien ze interessante alternatieven bieden op de overbezette commerciële vastgoedmarkt. Dit betekent tevens dat mensen vaker desks delen, en dit kan uiteindelijk leiden tot een lagere belasting van ruimtes in kantoren. Lange termijn contracten (van tien jaar of meer) en de mogelijkheid tot uitbreiding, sterven wellicht uit. Bedrijven verhuren minder ruimte voor kortere perioden," zegt Giulio Castegini, Associate Partner, Drees & Sommer.

We doen dit samen

Dit geeft ruimte aan meerdere multi- of mixed-used concepten en co-working ruimten. Dat freelancers, kleine bedrijven, start-ups en non-profits onder een dak werken, geeft een gevoel van kameraadschap en de mogelijkheid tot samenwerken. Het maakt dat nieuwigheid en creativiteit kunnen ontstaan. Een moderne co-working vestiging is minder duur en biedt meer vrijheid en netwerkmogelijkheden.

Experts van Drees & Sommer analyseren gebouwen en creëren werkbare oplossingen door te anticiperen op zulke werk, woon en co-creatie omgevingen. Ook voor een bedrijf, is 'thuis' het startpunt van innovatie! De Innovation Hub in Stuttgart biedt ruimtes voor een drietal functies: open-plan, interdisciplinair kantoor, zones voor lezingen, individuele ruimten, Executive Board kantoren, en ruimtelijke zones die ingericht zijn op onderlinge communicatie tijdens pauzes. De voormalige boekbinderij is behouden en opnieuw vormgegeven tot een ruimte die verschillende doeleindendient door enkele aanpassingen te maken. Op deze plek deelt het vooroplopende Europese vastgoedagentschap een ruimte met start-ups, om zo disruptieve business modellen te realiseren. 

Verandermanagement

Analytische tools kunnen werkvormen, overlegsituaties en de vereiste middelen in kaart brengen. Verandermanagement kan deze evoluerende en dynamische transities in een bedrijf identificeren en de basis leggen voor een op maat gemaakte ruimte. Hierbij wordt er rekening gehouden met dat de karakteristieken van de werkomgeving de tevredenheid van medewerkers verhoogt en leidt tot een hogere efficiëntie. Teamleiders moeten  voorbereid zijn op een nieuw virtueel of fysiek kantoorconcept – waarbij ze hun medewerkers kennis laten maken met de nieuwe werkplek.

In 2019, verhuisde de Nederlandse uitgeverij Sdu hun hoofdkantoor in Den Haag naar een gebouw waar eerst het Internationaal Strafhof gehuisvest was. Drees & Sommer verzorgde het werkplekconcept en interieurontwerp om een nieuwe manier van (samen)werken te stimuleren.  Een op elkaar afgestemde werkplek, met overlegruimtes en op maat gemaakt meubilair, beplanting en styling, onderstreepten de ambities en behoeften van de gebruikers van het gebouw. De medewerkers ervoeren dat de veranderde ruimte een nieuwe werkwijze in de hand werkte waar flexwerken en werkzaamheden inplannen naar eigen inzicht onderdeel van uitmaken.

Gezondheid is rijkdom

“Door de huidige sprint in veiligheidsingrepen en het toegenomen bewustzijn aangaande gezondheid, is een gezonde, stimulerende werkomgeving nog belangrijker geworden. Dit houdt ook in dat er gekeken moet worden naar materialen en interieurontwerpkeuzes die gezondheid prioriteren,” voegt Giulio Castegini toe.

Uiteindelijk komt het neer op een gebruikerservaring die alle aspecten omvat waarin de eindgebruik interacteert met de organisatie, of de producten of diensten van de organisatie. Het is de kunst om technologie, functionaliteiten, diensten en branding samen te voegen tot een ervaring die de sfeer versterkt in een bedrijf en zo bijdraagt aan succes. Het uiteindelijke doel is om de juiste balans te vinden tussen wat medewerkers vragen en tegelijk te voorzien in kansen voor de werkgever om zo in een toekomstgerichte omgeving het team in zijn geheel te versterken.

Meer informatie:  Oplossingen voor een gezonde en toekomstbestendige werkomgeving