Drees & Sommer geconsolideerd resultaat 2019: Duurzame en digitale investeringen bewijzen hun waarde

Net als in voorgaande jaren is er ook in 2019 sprake van een toegenomen omzet en bedrijfsresultaat. ©Drees & Sommer SE

Drees & Sommer SE, met hoofdkantoor in Stuttgart, behaalde in het boekjaar 2019 een omzet van 500,1 miljoen euro. Ten opzichte van het voorgaande jaar steeg de omzet met 75,2 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging van bijna 18 procent. De winst van het internationaal actieve plannings- en adviesbureau voor de bouw- en vastgoedsector steeg met ongeveer 19 procent tot 56,7 miljoen euro. De duurzame en digitale oriëntatie, zowel op het gebied van klantprojecten als het bedrijf zelf, droeg in belangrijke mate bij aan het resultaat. Bovendien zorgde het dienstenaanbod, dat de gehele levenscyclus van het onroerend goed bestrijkt, voor een stijging in de vraag.

"Alle nieuwe projecten beginnen bij ons met een digitaliserings- en duurzaamheidsstrategie. Naast deze op de toekomst gerichte thema's vragen onze klanten steeds vaker om one-stop afwikkelingsmodellen die de knowhow op het gebied van management, planning en bouwrealisatie combineren. Wij hebben ons daar intern op voorbereid, zodat we klaar zijn voor de toekomst, en dat wordt door onze opdrachtgevers gewaardeerd. Het goede geconsolideerde resultaat is daar het bewijs van," verklaart Steffen Szeidl, bestuurslid van Drees & Sommer SE.

 Drees & Sommer heeft met name een aanzienlijke omzetstijging geboekt in de sector Property Companies;  bedrijven met de kernactiviteit vastgoed, maar ook in de automobielsector, de industrie en het onderwijs. Daarnaast hebben onze internationale vestigingen en dochterondernemingen ook substantieel bijgedragen aan de groei. Naast de DACH-regio en de wereldwijde groeiregio's richt het bedrijf zich in toenemende mate op markten binnen Europa.

De economie trekt weer aan

Dankzij de goede resultaten van de voorgaande jaren en het afgelopen boekjaar 2019 is Drees & Sommer in staat om de uitdagingen van COVID-19 het hoofd te bieden. Tijdens de lockdown heeft het bedrijf het prestatieprofiel aangepast aan de behoefte van de klant. "Gecontroleerde projectafsluitingen, leegstandsmanagement en heringebruikname waren zeer gewild. Wij konden de meeste bouwprojecten van onze klanten voortzetten," zegt Dierk Mutschler, bestuurslid van Drees & Sommer. "Door de gevolgen van Corona en de daarmee gepaard gaande economische terugval, zijn de vooruitzichten voor het huidige en het komende jaar verre van ideaal, maar onze goede resultaten van voorgaande jaren trekken ons door de huidige crisis heen. Ondanks de moeilijke uitgangssituatie hebben we er alle vertrouwen in dat de economie weer aantrekt en na een opstartfase weer op gang komt," aldus Mutschler.

 

In het jaarverslag 2019 vindt u gedetailleerde gegevens over de resultaten, een interview met Steffen Szeidl en Dierk Mutschler over het boekjaar, een selectie van onze projecten en het focusonderwerp Artificial Intelligence: Evolution of work?. Open het jaarverslag 2019 (Engels) 

Meer informatie over onze ecologische en sociale projecten in het kader van ons 50-jarige jubileum https://www.50years.dreso.com/

Bekijk onze nieuwe video: THE BLUE WAY | Next Exit