Construction Management

Construction Management

Wilt u uw bouwproject volledig onder controle houden, weten wat er tijdens elke fase van de bouw speelt en wat de consequenties van onverwachte gebeurtenissen zijn voor uw planning en budget? Drees & Sommer is uw deskundige partner voor goed bouwmanagement. We creëren rust, leveren kwaliteit, beperken risico’s en met ruim 50 jaar (internationale) ervaring dragen wij innovatieve, kwaliteitsverhogende en kostenbesparende oplossingen aan.

Bouwprojecten
Als onafhankelijk adviesbureau ondersteunen en begeleiden wij u tijdens het gehele bouwproces. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, restauratie of onderhoud. Onze adviseurs en projectmanagers zorgen ervoor dat uw bouwproject in commercieel of maatschappelijk vastgoed gegarandeerd conform de afspraken op tijd en binnen budget wordt gerealiseerd.

Onze werkwijze
Op het gebied van bouwmanagement hanteren wij de GROTICK-methodiek, waarbij wij sturen op de aspecten geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit. Voor ieder aspect hebben wij specialisten in huis: zo houden onze bouwkostenmanagers het geldaspect tijdens iedere fase moeiteloos onder controle en waarborgen onze directievoerders en toezichthouders de kwaliteit tijdens de uitvoeringsfase.

Onze diensten

  • (Bouw)projectmanagement: maatwerk ondersteuning en begeleiding tijdens het gehele bouwproces zodat het project conform afspraken wordt gerealiseerd.
  • Directievoering: de directievoerder is uw vertegenwoordiger op de bouw, zit de bouwvergadering voor, stuurt de realisatie van de bouw aan en is bewaker van het contract, het geld en de projectorganisatie. Focus ligt op kwaliteit, samenwerking, risicobeheersing, veiligheid, duurzaamheidsaspecten tijdens de uitvoering en voorkomen van meerwerk.
  • Toezicht: de toezichthouders ondersteunen de directievoerder of opdrachtgever in het controleren en borgen van de beoogde kwaliteit van de huisvesting. Focus ligt op kwaliteit, samenwerking, risicobeheersing, veiligheid, duurzaamheidsaspecten tijdens de uitvoering en voorkomen van meerwerk.
  • Kwaliteitscontrole: controleren van kwaliteit van de uitvoering vanaf start bouw t/m de inhuizing, inclusief rapportering.
  • Kwaliteitsmanagement: proactief begeleiden van het bouwproces en alle betrokken partijen zodat het gewenste kwaliteitsniveau in elke fase wordt vervuld.
  • (Private) kwaliteitsborging: onderdeel van de Wet Kwaliteitsborging waarbij we toezien op het voldoen aan de Bouwbesluit voorschriften.
  • Mediation: onafhankelijke bemiddeling bij geschillen over het nakomen van afspraken door alle betrokken bouwpartijen.
  • Plantoets: met het PvE als leidraad beoordelen we het ontwerp op technische en functionele kwaliteit, verschijningsvorm in relatie tot budget en volume in relatie tot bestemming en vergunningsfactoren.
  • General Construction Management: met GCM combineren we projectmanagement, ontwerpdiensten en bouwmanagement tot een totaalpakket met voor u één aanspreekpunt.
  • Lean Construction Management: LCM® van Drees & Sommer biedt een geïntegreerde oplossing om een bouwproject flexibel en lean te kunnen managen met een aanzienlijke efficiëntieverhoging en een naadloze, stabiele planning als resultaat.

Bekijk ook:

Volg Drees & Sommer Nederland op LinkedIn

Contact

Voor meer informatie over onze Construction Management diensten kunt u contact opnemen met:

► Francis Alba Heijdenrijk, Team Leader Construction Management:
 francis.alba-heijdenrijk@dreso.com / +31 (0)6 390 073 37

► Monica van Eijk, Team Assistent Construction Management:
monica.van-eijk@dreso.com+31 (0)88 776 26 70

► André Leeuwis, Managing Director:
 andre.leeuwis@dreso.com / +31 (0)6 518 559 46