Cost Consulting

Cost Consulting

Bij ieder vraagstuk met betrekking tot huisvesting en ruimtelijke ordening is het kostenaspect van essentieel belang. Onafhankelijk van de markt waarin u opereert en of het om commercieel of maatschappelijk vastgoed gaat, is een betrouwbare indicatie van de kosten gewenst vanaf het eerste idee tot en met realisatie. Kostenbeheersing is zonder meer één van de kritische succesfactoren van een project tijdens het totale ontwikkelings- en realisatieproces.

Grip op financiën
Als opdrachtgever wilt u dat uw eindproduct op tijd wordt gerealiseerd, conform de afspraken die u daar met de verschillende partijen over gemaakt hebt, volgens de gestelde eisen en binnen budget. Als lid van de Nederlandse Vereniging van Bouw Kostendeskundigen (NVBK), een Register Kostenmanager (RKN) en lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Inkopers (NEVI) kunnen wij u hierin optimaal begeleiden. De bouwkostenmanager heeft in het gehele ontwikkel- en realisatietraject een belangrijke rol. Met onze heldere adviezen, onderbouwingen en managementrapportages houdt u grip op het proces en bent zeker van uw beslissingen.

Onderzoeken en ramingen
Vanuit onze kennis en ervaring beschikken wij over actuele informatie om uw algemene bouwplaatskosten te berekenen, elementenramingen te maken en de bouwtijd voor uw project te bepalen. Ook kunnen we het gesprek met uitvoerende partijen aangaan, samen met u of uit uw naam. We signaleren de knelpunten in een vroeg stadium en lichten de financiële consequenties van elke keuze aan u toe. Onze integrale aanpak, waarbij de bouwkostenaspecten en de technische inhoud aan elkaar worden gekoppeld, is onze kracht.

Bouwkosten en duurzaamheid
De groeiende aandacht voor duurzaamheid en circulariteit heeft te maken met enerzijds de exploitatiekosten en anderzijds met de wensen van de eindgebruikers. Duurzaamheid labels als BREEAM en WELL zijn regelmatig het ambitieniveau. In het onderwijs zijn de principes van de Frisse Scholen veelal uitgangspunt en in de zorg is de Green Deal-aanpak regel. Onze ‘groene bouwkostenexperts’ kunnen daarin goed meedenken en adviseren. Voor de certificering werken we met eigen BREEAM-assessors. Als lid van de Dutch Green Building Council zijn wij actief betrokken bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Onze diensten

  • Investeringsraming: optimaal inzicht in rendement en financiële haalbaarheid vanuw bouwproject. Wij berekenen de investeringskosten (NEN 2631) op basis van het voorlopige PvE, met aandacht voor alle activiteiten, materialen en diensten van het bouwproject.
  • Elementenraming: een grove begroting gebaseerd op eerste schetsen of een begroting op elementenniveau van geheel uitgewerkte plannen. Gefundeerd met bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten.
  • Bouwkostenraming: inzicht in de opbouw van de bouwkosten bij een volumestudie, schetsplan of PvE. De kosten kunnen nader uitgewerkt worden in een investeringskostenberekening.
  • Residuele grondwaardetoets: op basis van de bouw- en investeringskosten in de eerste fase van het project bepalen we de residuele grondwaarde. Ook adviseren wij gemeentes over de werkelijke investeringskosten om tot de residuele grondwaarde te komen.
  • Directiebegroting: zeer gedetailleerde begroting volgens bestek met inzicht in bouwprijs en de opbouw daarvan. Om de inschrijfbegroting van de aannemer mee te vergelijken en te beoordelen.
  • Bouwkosten- en kwaliteitstoets: in elke fase toetsen we de kosten aan het initiële bouwkostenbudget om financiële knelpunten zo vroeg mogelijk aan het licht te brengen.
  • Quick scan bouwkostenanalyse: advisering van gemeentes over de werkelijke kosten-kwaliteit van bouwprojecten van de door de aannemer/ontwikkelaar afgeprijsde onderdelen.
  • Bouwkostenmanagement: per fase toetst de bouwkostendeskundige of de kosten nog gelijk lopen met het budget. Daar kan de ontwikkelaar vervolgens op sturen. Met onze heldere adviezen, onderbouwingen en managementrapportages houdt u grip op het proces en bent zeker van uw beslissingen.

Bekijk ook:

Volg Drees & Sommer Nederland op LinkedIn

Contact

Wilt u weten wat wij met onze diensten voor bouwkosten voor uw kunnen betekenen? Neem contact op met:

► Rob van der Heiden, Team leader Cost Consulting:
 rob.van-der-heiden@dreso.com / +31 (0)6 295 346 43

► Jacqueline Booms, Team Assistant Cost Consulting:
 jacqueline.booms@dreso.com +31 (0)88 776 26 70

► Ton Heijmans, Managing Director:
 ton.heijmans@dreso.com / +31 (0)6 518 563 44