Development Management

Development Management

Gemeenten, bedrijven, ontwikkelaars, vastgoedbeleggers, onderwijs- en zorginstellingen kiezen er steeds vaker voor om de (her)ontwikkeling van hun vastgoed te delegeren. Dit kan te maken hebben met capaciteitsmanagement of het kan gaan om een ontwikkeling waarvoor specifieke en specialistische kennis noodzakelijk is. Als onafhankelijke organisatie treedt Drees & Sommer regelmatig op als gedelegeerd ontwikkelaar.

Ontzorgen
Vanuit onze achtergrond in de techniek, ruimtelijke ordening, financiën, ontwikkelmanagement, projectmanagement en contractkennis, zijn wij in staat om onze opdrachtgevers volledig te ontzorgen. Of het nu gaat om prijsvragen, tenders of het adviseren en ondersteunen bij verwervingen; onze collega’s hebben in deze fases ruime, aantoonbare ervaring.

Risico delen
Voor opdrachtgevers zijn wij bij diverse projecten in Nederland betrokken geweest om meer grip op (complexe) ontwikkeltrajecten te krijgen en hen te helpen met de haalbaarheid ervan. Hierin gaan wij verder dan anderen. Wij snappen het risicoprofiel van onze klant en zijn bereid om hierin mee te participeren. Een samenwerking die wordt gekenmerkt door een gemeenschappelijk belang levert tenslotte voor beide partijen de grootste kans van slagen op.

Duurzaamheid
Wij volgen alle actuele ontwikkelingen op de voet, bijvoorbeeld met betrekking tot duurzaamheid, cradle-to-cradle, circulariteit en CO2- en stikstofreductie. Samen met onze jarenlang opgebouwde kennis en ervaring zijn wij in staat om gemeenten, bedrijven, ontwikkelaars, vastgoedbeleggers, onderwijs- en zorginstellingen bij te staan bij eenvoudige en complexe ruimtelijke (ontwikkel)vraagstukken.

Onze diensten

  • Gedelegeerd ontwikkelaar: in alle fasen van een project kunnen onze projectmanagers de rol aannemen van gedelegeerd projectontwikkelaar. Dat kan al vanaf het locatieonderzoek en tijdens de prijsvraag, tender of ontwikkelcompetitie. Binnen de kaders van het project werken wij doelgericht naar een succesvol proces toe. Kennis en kunde van financiën, concepten, procedures en marktbenadering is wat ons van onze concurrenten onderscheidt.
  • Risicomanagement: met behulp van de Risman-methode brengen wij in een continu en cyclisch proces risico’s in kaart, maken een impactanalyse, treffen beheersmaatregelen en monitoren deze.
  • Strategisch huisvestingsplan: ontwikkelen van een toekomstgerichte visie op de behoefte aan huisvesting, passend bij uw organisatie en doelstellingen. We kijken hierbij naar kwaliteit, kwantiteit, financiën, functionaliteit, onderhoud en duurzaamheid.
  • Locatieonderzoek: advies op basis van PvE en analyse van locatie met betrekking tot o.a. bereikbaarheid, bestemming, transformatie/ herontwikkeling, expansiemogelijkheden, imago en financiën.
  • Conceptontwikkeling: binnen de kaders van de locatie wordt nagedacht over de globale ambitie, financiële haalbaarheid, technische maakbaarheid en politieke context en wordt een concept ontwikkeld.
  • Haalbaarheidsanalyse: analyse van de ontwikkeling op basis van o.a. financiële uitgangspunten en investeringen, kwaliteit, risico’s, markt, maatschappelijke baten (publiek/politiek) en (internationale) richtlijnen.
  • Gebiedsontwikkeling: opzetten van optimale mix en creatieve inpassing bij een ontwikkeling in stad of buitengebied, begeleiden van de planologische en maatschappelijke opgave, betrekken van alle stakeholders, opstellen grondexploitatie en opstalexploitatie, begeleiden van bestemmingsplanprocedures en vergunningstrajecten.
  • Tendermanagement: samenstellen van uitgebalanceerd tenderteam met specialisten (maatwerk per opgave), analyse van de uitvraag, vraagspecificaties en marktconsultaties om winnend voorstel in te dienen. 
  • Ontwikkelmanagement: met onze jarenlang opgebouwde kennis en ervaring zijn wij in staat om overheden, gemeenten en commerciële partijen bij te staan bij eenvoudige en complexe ruimtelijke vraagstukken.
  • Design & Build: ontwerp en uitvoering is in één keer aanbesteed, het bouwteam is bekend en alle partijen weten wat er verwacht wordt. Binnen het veld van adviseurs is Drees & Sommer de sturende partij: het aanspreekpunt voor opdrachtgevers dat hen d.m.v. gerichte Systeem Engineering (SE) ontzorgt.

Bekijk ook:

Volg Drees & Sommer Nederland op LinkedIn

Contact

Wij gaan graag met u in overleg over uw uitdaging! Voor meer informatie over onze Development Management diensten kunt u contact opnemen met:

► Daniël Spiessens, Team Leader Development Management:
 daniel.spiessens@dreso.com / +31 (0)6 502 630 15

► Denise Woesthoff, Team Assistent Development Management:
 denise.woesthoff@dreso.com / +31 (0)88 776 2670

► Johan de Vries, Managing Director:
 johan.de-vries@dreso.com / +31 (0)6 516 305 65