Project en constructiemanagement

Project en constructiemanagement

Als een professionele projectafdeling ondersteunt Drees & Sommer u tijdens de duur van een bouwproject door de werkzaamheden uit te voeren die u wilt uitbesteden. Onze kennis en expertise zorgen voor een succesvolle oplevering van uw project(en) en het realiseren van de gestelde doelen voor het project.

Onze projectmanagement diensten bieden u professionele ondersteuning op het gebied van projectplanning, - kosten en -kwaliteit, organisatie, communicatie en risicobeheersing. In deze constructie stelt de opdrachtgever de kaders en neemt een stuurgroep de projectbeslissingen. De vertegenwoordiger van de opdrachtgever is het eerste aanspreekpunt voor de projectmanager.

Drees & Sommer kan ook het volledige projectmanagement verzorgen waarbij wij ook het opdrachtgeverschap uitvoeren. De opdrachtgever draagt in het algemeen de delegeerbare functies over aan de projectmanager. Opdrachtgevers maken in de meeste gevallen gebruik van deze mogelijkheid als er sprake is van complexe projecten, opdrachtgevers die niet beschikken over de vereiste managementexpertise of onvoldoende capaciteit hebben.

Met onze Project Management Office (PMO)-dienst werken we in geïntegreerde teams samen met de klant. Hierin zijn we verantwoordelijk voor de aansturing van meerdere projecten op verschillende locaties en complexiteitsniveaus. 

In alle mogelijke rollen implementeren en gebruiken we flexibele planningsprocessen met een focus op budget en kosten. Wij maken gebruik van ‘value engineering’ om optimale technische en financiële oplossingen te vinden. We beheren tijdschema's en projectkosten door middel van nauwkeurige controles. Daarnaast waarborgen wij de kwaliteits-, gezondheids- en veiligheidsnormen die onderdeel zijn van de eisen.