Project Management Fit-Out

Project Management Fit-Out

Vaak valt de vraag naar optimalisatie van bestaande huisvesting of het vinden van passende nieuwe huisvesting samen met organisatieveranderingen. Ook actuele trends zoals verduurzaming, digitalisering of gebeurtenissen die invloed hebben op de economie kunnen een trigger zijn. De projectmanagers van Drees & Sommer vertalen uw ambities en behoeften naar een nieuw huisvestingsconcept en begeleiden de realisatie. Wij geloven erin dat huisvesting als katalysator kan dienen voor het succesvol behalen van uw organisatiedoelstellingen.

Positieve gebruikerservaring
Het is onze missie om positieve gebruikerservaringen te creëren die bijdragen aan het succes van uw bedrijf. Want het gaat uiteindelijk om mensen; de eindgebruikers van het gebouw. Een positieve ervaring leidt tot hogere productiviteit, beter samenwerken, aantrekkingskracht voor nieuw talent, betrokken en energieke medewerkers en een positieve werkcultuur. Met onze integrale aanpak creëren we ‘healthy & smart buildings’ en ‘happy people’ voor een sterke merkidentiteit, zowel intern als extern. We houden hierbij rekening met trends zoals Smart Buildings, Well-being en People & Planet om dit doel te behalen. Een gebouw mag geen gezondheidsbarrière vormen; het moet een veilige plek zijn voor de gebruikers.

Visualize, realize, operate
Drees & Sommer is uw one-stop-shop met een uitgebreid diensten portfolio en 50 jaar (internationale) ervaring. Onze projectmanagers begeleiden samen met UX, ontwerp- en FM specialisten uw project vanaf het eerste idee en ontwerp tot en met verandermanagement, realisatie en facilitair beheer. Het integrale team levert op basis van professionele managementmethodieken ondersteuning op het gebied van projectplanning, budgetbeheersing, informatiemanagement, communicatie en besluitvormingsproces, risicobeheersing en kwaliteitsbewaking.

Onze diensten

  • Haalbaarheidsstudie: vertalen van ambities naar Programma van Eisen (PvE) en toetsen van bestaande of beoogde nieuwe huisvesting aan de gestelde kaders en PvE voor onderbouwd vastgoedadvies.
  • Programmamanagement/kwaliteitsmonitoring: monitoren en aansturen van projecten en processen, doelgericht door te sturen op tijd en kwaliteit.
  • Design management: het PvE legt de kwantitatieve en kwalitatieve eisen en criteria vast voor het ontwerp en we gebruiken dit gedurende de coördinatie van het ontwerpproces als meetbaar kader voor alle betrokken partijen. Zo sturen we op planning, kwaliteit en budget met duidelijke communicatie en informatie.
  • Projectmanagement: coördineren van het gehele realisatieproces binnen de kaders van tijd, kwaliteit en budget o.b.v. beheersmethodieken. We houden rekening met technische oplossingen en gebruiken planningsmethodieken voor een optimale doorlooptijd. We managen de inkoop van diensten voor realisatie van de huisvestingsaanpassing.
  • Construction management: opknippen van realisatiediensten en begeleiding van alle partijen zonder tussenkomst van een hoofdaannemer. De construction manager van Drees & Sommer neemt de dagelijkse aansturing op de bouw op zich.
  • Turnkey benadering: ontzorgen van de opdrachtgever door het gehele proces uit handen te nemen en risicodragend de realisatie voor onze rekening te nemen.
  • Verhuismanagement: het zo soepel mogelijk plannen en coördineren van een verhuizing (aansturing intern en extern) waarbij in het primaire proces zo min mogelijk hinder wordt ondervonden.

Bekijk ook:

Volg Drees & Sommer Nederland op LinkedIn

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze projectmanagement diensten voor een fit-out project? Neem dan contact op met:

► Daphne Gielesen, Team Leader Project Management Fit-out:
 daphne.gielesen@dreso.com / +31 (0)6 504 908 14

► Stephanie Gitz, Team Assistant:
 stephanie.gitz@dreso.com / +31 (0)88 776 26 70

► Kurt van Dijk, Managing Director:
 kurt.van-dijk@dreso.com / +31 (0)6 264 345 05