Real Estate Consulting

Real Estate Consulting

Een gebouw dient vaak een functioneel doel. Het is een infrastructuur die een core business faciliteert. Maar het kan ook anders. Portefeuille flexibiliteit, kostenoptimalisatie, digitalisering, locatieontwikkeling, nieuwe werkomgevingen en duurzaamheid zijn slechts enkele voorbeelden van uitdagingen op het gebied van professioneel Real Estate Management.

Vastgoedinvesteringen
Onze adviesrapportages leveren u veilige en waardegerichte beslissingen voor vastgoedinvesteringen op en effectieve maatregelen om de prestaties van uw vastgoed te verbeteren. Drees & Sommer biedt een gerichte combinatie van management- en bouwtechnische vaardigheden enerzijds en commerciële en zakelijke expertise anderzijds.

Transparantie en diepgaande kennis over het vastgoed vormen de basis voor een succesvolle transactie - ongeacht of u onroerend goed koopt of verkoopt. Onze technische en commerciële due diligence stelt u in staat om een concrete beoordeling van de kwaliteit van het object uit te voeren. Om risico's en dealbreakers en mogelijke manieren om waarde te verhogen te bepalen, terwijl u het rendement van uw investering verzekert.

Onze diensten

  • Technical Due Diligence (TDD): analyse van de staat van een object op technisch en milieukundig gebied. Met raakvlakken op fiscaal, commercieel en juridisch vlak t.b.v. vastgoedtransacties voor inzicht in kosten, risico’s en kwaliteit van de vastgoedbelegging.
  • 360 graden (TDD) assessment: uitbreiding van reguliere TDD naar analyse en advies op het gebied van Smart Buildings, Electric Mobility, Circular Economy, CO2-neutraliteit en Environmental, Social & Governance (ESG).
  • Monitoring: namens de aankopende partij monitoren wij de bouw op planning, kwaliteit en risico’s tijdens de realisatiefase van een ontwikkeling.
  • NEN 2767 Conditiemeting en BOEI inspectie: objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen en het identificeren van gebreken, bijvoorbeeld t.b.v. het opstellen van een MJOP.
  • Strategie en scenarioanalyse: analyse om haalbaarheidsinschatting te maken van het project op financieel vlak, gewenste ambities en risico’s.
  • Technisch FM (onderhoudsmanagement): een goede conditiemeting en MJOP vormen de basis voor goed onderhoudsbeleid. We ondersteunen in het opstellen van beleid en strategie, optimaliseren inkoopvraagstukken, contracten en onderhoudsactiviteiten met een meerjarige financiële en technische planning. De facilitaire organisatie wordt bekeken vanuit organisatorisch en gebruikersperspectief.
  • NEN 2580 Oppervlaktemeting: exacte en uniforme opgave van het aantal vierkante meters van een gebouw met onderscheid in bruto en netto vloeroppervlakte, vrij verhuurbaar en gebruikersoppervlakte. Bijvoorbeeld t.b.v. het op orde hebben van bouwkundige en installatietechnische tekeningen voor facilitair beheer of voor verhuurbesprekingen.
  • Duurzaamheid maatwerkadvies: onderzoek naar maatregelen ter verbetering van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Dit betreft energiegerichte maatregelen voor het besparen van energie (gas, elektra, warmte, koude). Dit kan verbreed worden naar duurzame maatregelen op het vlak van waterbesparing, afvalmanagement, materiaalgebruik etc.

Bekijk ook:

Volg Drees & Sommer Nederland op LinkedIn

Contact

Voor meer informatie over de toegevoegde waarde van onze Real Estate Consulting diensten kunt u contact opnemen met:

► Elger Groenland, Head of Real Estate Consulting:
 elger.groenland@dreso.com / +31 (0)6 295 124 14

► Marloes van Vulpen, Team Assistant Real Estate Consulting:
 marloes.van-vulpen@dreso.com / +31 (0)6 467 460 67

► Ton Heijmans, Managing Director:
 ton.heijmans@dreso.com / +31 (0)6 518 563 44