Smart Infrastructure

Smart Infrastructure

Wilt u de bereikbaarheid van steden verbeteren door de capaciteit van wegen, spoorwegen en waterwegen te vergroten? Moet u renovatiewerken starten om de beschikbaarheid en veiligheid van bouwwerken te kunnen garanderen? Bent u op zoek naar mogelijkheden van slimme mobiliteit en digitalisering? Bent u benieuwd naar welke circulaire mogelijkheden er zijn voor uw project? Is er een capaciteitsvraagstuk of heeft u specifieke expertise nodig? Drees & Sommer adviseert o.a. overheden, waterschappen, energiemaatschappijen en (lucht-)havens bij infrastructurele vraagstukken.

Uitdagingen die wij samen met u aangaan
De uitdagingen in infrastructurele projecten zijn groot. Door het gebruik van publiek geld is er een hoge mate van verantwoordelijkheid. Daarnaast moet vaak de bereikbaarheid te allen tijde gegarandeerd blijven. Bouwprocessen zijn onvoldoende efficiënt ingericht en lage biedingen in aanbestedingen leiden tot hoge kosten bij realisatie. Verder kan een gebrek aan risicobeheer leiden tot hoge kosten en een vertraagde oplevering van uw project.

Profiteer van onze kennis en ervaring
De consultants van Drees & Sommer zorgen, zowel in de voorbereidingsfase als tijdens de ontwerp- uitvoerings- en beheerfase, voor duidelijke en pragmatische werkstructuren. We gebruiken uniforme methoden om een ​​efficiënte en transparante projectuitvoering te garanderen. We bieden projectmanagement diensten vanaf de beginfase van het project tot de officiële oplevering na realisatie.

LEAN, circulair en innovatief
Met behulp van onze flexibele werkwijze overwinnen we uitdagingen in het proces voor maximale zekerheid met betrekking tot kosten, deadlines en kwaliteit. We werken nauw en in vertrouwen met uw team samen en leveren alle bouwtechnische en branche-specifieke knowhow. Samen met EPEA werken we aan een circulaire bouweconomie. En we leveren expertise en/of tooling ten aanzien van digitalisering en innovatie binnen projecten.

Onze diensten

Projectmanagement (full service): het inrichten en beheersen van een project in een continu veranderende omgeving, waarin alle betrokken belanghebbenden worden meegenomen.

Projectmanagement diensten:

  • Integrale projectbeheersing: het plannen, uitzetten, bewaken en beheersen van kosten, tijd, kwaliteit, scope en benefits binnen het project.
  • Risicomanagement: in een continu en cyclisch proces in kaart brengen van de risico’s, maken van een impactanalyse, treffen van beheersmaatregelen en monitoren van de risico’s.
  • Configuratiemanagement: zorgdragen voor een eenduidige en consistente registratie van relevante gegevens van de technische infrastructuur van het project.
  • Data- en informatiemanagement: advisering over het structureren, opslaan, actueel houden en beveiligen van gegevens binnen het project.
  • Contractmanagement en -advies: advisering over de meest geschikte contractvorm en het inrichten, uitvoeren het begeleiden van het contractmanagement gedurende het project.
  • Contracteren en aanbesteden: advisering over de meest geschikte aanbestedingsstrategie, het inrichten en begeleiden van gunningstrajecten en het opstellen van de aanbestedingsdocumentatie.

Bekijk ook:

Volg Drees & Sommer Nederland op LinkedIn

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze infrastructuur diensten? Neem dan contact op met:

► Nick Waterman, Team Leader Smart Infrastructure:
 nick.waterman@dreso.com / +31 (0)6 117 137 50

► Monica van Eijk, Team Assistant Smart Infrastructure:
monica.van-eijk@dreso.com+31 (0)88 776 26 70

► Michel de Haan, Managing Director:
 michel.de-haan@dreso.com / +31 (0)6 513 022 02