Sustainability Consulting

Sustainability Consulting

Het gebouw van de toekomst richt zich op mens en milieu. Het klinkt eenvoudig, maar dit stelt wel een aantal eisen die niet zo eenvoudig te realiseren zijn. Een dergelijk gebouw moet slim, zelfvoorzienend en flexibel zijn, gemaakt van duurzame materialen, gezond, energiepositief en CO2-neutraal. Uiteindelijk is het doel dat deze kenmerken een positieve invloed hebben op de totale economische balans van het onroerend goed. Op het gebied van duurzaamheid en duurzaam bouwen kunnen wij u vanaf het eerste idee tot en met de exploitatie van dienst zijn.

Green Buildings, BREEAM en circulaire bouwproducten
Drees & Sommer is expert op het gebied van duurzaamheid en certificeringsregelingen voor groene gebouwen. Samen met EPEA werken wij aan een circulaire bouweconomie.

 • Drees & Sommer is medeoprichter van de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen (DGNB), lid van diverse internationale adviesraden op het gebied van duurzaam bouwen (ÖGNI, SGNI, Green Rating Alliance) en gebruiker van de Building Research Establishment Assessment Method (BREEAM).
 • BOAG, part of Drees & Sommer is lid van de Dutch Green Building Council (DGBC) en gecertificeerd om plannen te toetsen voor een BREEAM-NL certificering (internationaal inzetbaar).
 • EPEA part of Drees & Sommer is een van de grondleggers van het Cradle to Cradle® (C2C) principe. Met uitgebreid C2C advies ontwikkelt en innoveert EPEA processen, producten, gebouwen en hele stadswijken. EPEA levert o.a. assessments van materialen, haalbaarheidsstudies voor C2C producten, C2C-certificering en het Product Circularity Passport®. Lees meer over de diensten van EPEA.

Onze diensten

 • Assessor certificering BREEAM-NL (nieuwbouw/in use): beoordelen van verantwoordingen van expert en opstellen van validaties t.b.v. officiële assessmentrapport voor certificering (staat onder toezicht van DGBC).
 • Expert certificering BREEAM-NL (nieuwbouw/in use): begeleiding in behalen certificaat, procesbewaking verzamelen documenten, gegevens en bewijslasten t.b.v. assessor in alle fasen volgens DGBC richtlijnen.
 • Duurzaamheidsadvies: duurzaamheidsdoelstellingen bepalen voor uw vastgoed en plan van aanpak hoe u met gerichte maatregelen energieverbruik en CO2-uitstoot kunt verminderen.
 • Duurzaamheid haalbaarheidsanalyse: quickscan om inzichtelijk te maken wat de invloed is van de duurzaamheidsmaatregelen op huisvestings-, energie- en onderhoudslasten.
 • Begeleiding implementatie duurzaamheidsadvies: begeleiding realisatie duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van planning, kosten, kwaliteit, organisatie, communicatie en risicobeheersing.
 • Cradle to Cradle (C2C) Consulting: advies i.s.m. EPEA over omgang met grondstoffen en inkoop of lease-mogelijkheden van circulaire bouwproducten en inrichting.
 • Project appraisal (360º analyse): uitbreiding van reguliere TDD naar analyse en advies op het vlak van Smart Buildings, Electric Mobility, Circular Economy, CO2-neutraliteit en Environmental, Social & Governance.
 • Maatwerkadvies: vanuit onze uitgebreide kennis en ervaring in grote en internationale projecten kunnen wij u begeleiden in specifieke vraagstukken bij het verduurzamen van uw vastgoed.

Bekijk ook:

Volg Drees & Sommer Nederland op LinkedIn

Contact

Wilt u weten wat wij voor het realiseren van uw duurzaamheidsambities kunnen betekenen? Neem dan contact op met:

► Elger Groenland, Team Leader Real Estate Consulting:
 elger.groenland@dreso.com / +31 (0)6 295 124 14

Daniel Spiessens, Team Leader Project Management:
 daniel.spiessens@dreso.com / +31 (0)6 502 630 15

► Marloes van Vulpen, Team Assistent Real Estate Consulting:
marloes.van-vulpen@dreso.com+31 (0)88 776 26 70

► Ton Heijmans, Managing Director:
 ton.heijmans@dreso.com / +31 (0)6 518 563 44