UX & Workplace Consulting

UX & Workplace Consulting

Bij veel huisvestingsprojecten ligt de focus vooral op het ontwerp en de technische uitvoering. Onderzoek naar de wensen en behoeften van de gebruikers wordt in veel gevallen te laat of helemaal niet gedaan. Een gemiste kans; het succes van uw organisatie hangt in belangrijke mate af van de directe werk-, leer- en zorgomgeving en het welzijn van uw medewerkers.

Toekomstgerichte werkomgeving
Grote trends als globalisering, digitalisering, individualisering, mobiliteit, verstedelijking en de kenniseconomie zorgen allemaal voor fundamentele veranderingen in de werkomgeving. Een werkplek is meer dan alleen een kantoor. Het is een plek waar medewerkers samenkomen. Bovendien is een werkomgeving het visitekaartje van de organisatie een katalysator voor verandering en een belangrijke bron voor drive, productiviteit en creativiteit. Moderne en toekomstige arbeid vereist daarom flexibele structuren en ontwikkeling van nieuwe werkplekconcepten. Het gaat minder om de vierkante meters en des te meer om kwaliteit. De beleving van de gebruiker komt steeds meer centraal te staan.

User Experience aanpak
Drees & Sommer ontwikkelt werkplekconcepten op basis van de UX design methodiek. Aan de hand van co-research technieken onderzoeken we wie de gebruikers van het pand zijn, wat ze doen en wat hun huidige ervaring is. Wij onderzoeken, bestuderen, ontdekken en valideren ideeën vanuit verschillende invalshoeken om op deze manier unieke inzichten te verkrijgen. Deze inzichten vertalen we naar geïntegreerde oplossingen die anticiperen op de wensen van de opdrachtgever en eindgebruikers.

Vervolgens ontwerpen we een werkplekconcept dat enerzijds de medewerkers ondersteunt om hun werk zo efficiënt mogelijk te doen en anderzijds de bedrijfsvisie en waardes uitdraagt. Wat maakt het bedrijf uniek en welke ervaring biedt het zijn medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat de medewerkers zich verbonden voelen met het bedrijf? Dat heeft alles te maken met bedrijfscultuur. Het is de kunst om techniek, functionaliteit, ontwerp, facilitaire dienstverlening en branding samen te smeden tot een gebuikerservaring. Deze ervaring, ook wel bekend als User Experience, onderstreept waar uw organisatie voor staat en draagt daarmee bij aan uw succes.

Onze diensten

  • Huisvestingsvisie: we onderzoeken externe invloeden zoals ontwikkelingsplannen, regelgeving, eigendomsstructuur en lokale bouwvoorschriften. We presenteren variabele scenario’s voor de portfolio optimalisatie en bijbehorende economische haalbaarheidsstudies.
  • Ambities/visie/strategie: strategische aanpak bij de start van het project met visie, behoeften, doelstellingen en kernvoorwaarden van het project. De strategische design briefing vertaalt deze visie naar richtlijnen en beslissingscriteria voor alle projectfasen.
  • Design: door onderzoek en observaties van en interviews met eindgebruikers verkrijgen wij unieke inzichten voor oplossingen die anticiperen op de behoeften van de gebruikers. We vertalen ruimtes en gebouwen naar positieve gebruikerservaringen. Dit doen wij op het niveau van interieur design; rekening houdend met daglicht, hoogte en uitzicht die welzijn en productiviteit verbeteren. En ook op het niveau van brand design; ons doel is om uw merk en merkbelofte te versterken voor markt en arbeidsmarkt.
  • Werkplekconcept: met een holistische kijk op werkomgevingen bieden wij op maat gemaakte oplossingen.
  • Space Planning: opstellen van een ruimteplan (test fit) o.b.v. de benodigde functies en oppervlakten. Van zonering (vlekkenplan) tot een gedetailleerde indeling van de ruimte.
  • Design Management: het Programma van Eisen legt de kwantitatieve en kwalitatieve eisen en criteria vast voor het ontwerp en gebruiken we gedurende de coördinatie van het ontwerpproces als meetbaar kader voor alle betrokken partijen. Zo sturen we op planning, kwaliteit en budget met duidelijke communicatie en informatie.
  • Change Management: met efficiënte communicatie en het in een vroeg stadium betrekken van medewerkers in het proces creëren we draagvlak en acceptatie, dat nodig is om de verandering in huisvesting en nieuwe manier van (samen)werken succesvol te kunnen implementeren.

Bekijk ook:

Volg Drees & Sommer Nederland op LinkedIn

Contact

Wilt u meer informatie over onze diensten voor toekomstgerichte werkomgevingen voor uw organisatie? Neem dan contact op met:

► Salla Lardot, Team Leader UX & Workplace Consulting:
 salla.lardot@dreso.com / +31 (0)6 536 481 31

► Stephanie Gitz, Team Assistant UX & Workplace Consulting:
 stephanie.gitz@dreso.com / +31 (0)88 776 26 70

► Kurt van Dijk, Managing Director:
 kurt.van-dijk@dreso.com / +31 (0)6 264 345 05