Lean en agile projecten

Lean en agile projecten

Lean brengt projectmanagement naar een nieuw niveau

Onderdelen blijven rondslingeren in de werkruimte, handels contractanten zitten elkaar in de weg en in sommige kamers wordt wekenlang geen vooruitgang geboekt. Bij bouwprojecten is het afval van materialen, tijd en arbeid een probleem. Werk overdoen vertraagt ​​de bouwvoortgang en verhoogt de kosten. Vaak kan de geplande voltooiingstermijn alleen worden gehaald tegen hoge kosten door het implementeren van 'brandbestrijdingsmaatregelen' of door het verminderen van de kwaliteit. Maar geen enkel bedrijf kan het zich meer veroorloven om chaotische bouwprocessen te tolereren. Sneller, beter en efficiënter: Bedrijven passen de regels van hun core business in toenemende mate toe als een principe voor hun bouw- en vastgoedprojecten. Bouwafdelingen in industriële productiebedrijven ontdekken onder meer agile en lean methoden voor het plannen en uitvoeren van hun bouwprojecten.

Complexer is meer Leaner

Thanks to line balancing, a LCM project proceeds consistently and swiftly. The target can be achieved even faster.

Lean brengt projectmanagement naar een nieuw niveau

De lean methode leent zich bijzonder goed voor grote, uitdagende projecten waarbij meerdere deelnemers betrokken zijn. In plaats van het opstellen van een algehele planning op basis van ervaring, concentreert de lean methode zich op het proces als geheel. Dit wordt door alle deelnemers samen ontwikkeld. Zij concentreren zich op sequenties, afhankelijkheden en voorbereidend werk (input). Hierdoor ontstaat wederzijds begrip en kunnen potentiële risico's aanzienlijk sneller worden geïdentificeerd. Zodra het algehele proces is vastgesteld, volgt de procesplanning. Het projectteam voegt timings toe aan de processen en creëert een processtroom. Dit toont afhankelijkheden en de toekomstige bouwvoortgang kan worden gevisualiseerd en maandelijks aangepast of bijgewerkt worden. Het gedetailleerde plan functioneert als een visuele controle tool voor het projectbeheer en aannemers op de bouwplaats. De voortgang van de bouw verloopt soepel en stabiel, maar deelnemers kunnen flexibel handelen als er veranderingen zijn.

Lean - gevestigd in de productiesector, maar nog opkomend in de bouwsector

Lean denken

Het lean denken van vandaag is afkomstig van het Toyota productiesysteem dat is ontwikkeld door Taiichi Ohno. De belangrijkste principes van de lean aanpak zijn:

 • Concentreren op de klant en het proces met toegevoegde waarde,
 • Voorkomen of wegwerken van afval,
 • Verhoogde efficiëntie,
 • Standaarden instellen, kosten verlagen en
 • Een continu verbeteringsproces opzetten.

Dit geeft aanleiding tot de normen in het productieproces: continue productiestroom, een 'pull' systeem, productie egalisatie, takt tijdplanning en het defectvrij principe. Deze kunnen zo worden aangepast dat bouwprojecten ook kunnen profiteren van het lean denken. In plaats van een lopende band, zoals die typisch wordt gebruikt in industriële productie, wordt er bij bouwprojecten gebruik gemaakt van de 'handels-trein'. Lean experts verdelen een gebouw in gebieden die evenveel werk vereisen. Deze experts gaan achter elkaar in de juiste volgorde de individuele 'treinen' besturen. Elke trein vertegenwoordigt individuele handel, in takt tijd door het gebouw tot het voltooid is. Er zijn geen rusttijden of vertragingen. Het resultaat is een soepeler, meer consistent en snel bouwproces zonder enige knelpunten.

 

Zonder lean optimalisatie zou het constructie proces vertragingen, overlappingen en botsingen bevatten.

In lean geoptimaliseerde projecten levert de handels-trein pakketjes werk af van hetzelfde formaat in takt tijd.

Hoe agile en lean samenwerken

Agile ontwerpmanagement

Om het werk soepel en gestaag te laten verlopen, is een zorgvuldige planning nodig. Deze kan creatief en flexibel zijn, vooral aan het begin. Agile ontwerp management kan worden gebruikt om een ​​groot aantal obstakels in de werk- en projectroutine te overwinnen. De agile planningsmethode werd voor het eerst gebruikt in software ontwikkeling. In de voorhoede van de methode staan ​​de mensen en hun nauwe samenwerking in multifunctionele teams met weinig regels beschreven.. De volgende voorbeelden zijn enkele problemen die zijn opgelost door middel van agile ontwerp management:

 • Onduidelijke schema's,
 • Geen beeld hebben van de taken die anderen in het project hebben gedaan,
 • Taken of problemen verliezen in e-mails,
 • Onduidelijke en ongecoördineerde interfaces,
 • Waargenomen veronderstellingen,
 • Slechte planning en
 • Continue wijzigingen.

Lean Construction

Er is een algemene procesanalyse, procesplanning en taakbeheer (scrum). Het scrumbord dient als een hulpmiddel voor visuele taakcontrole. Hulpmiddelen zoals plaknotities maken voortgang en huidige taken direct zichtbaar voor alle deelnemers van het project. De oplossing: Lean Construction (LCM). Met LCM draagt ​​Drees & Sommer de lean principes over uit de procesindustrie en de agile methoden, van software ontwikkeling tot bouwprocessen en projecten. De grootste impact van LCM wordt duidelijk wanneer het consequent in alle fasen van een bouwproject wordt gebruikt. Lean ontwerpmanagement en het doelwaarde ontwerp in het planningsproces, lean gebiedsmanagement op de bouwplaats, een lean supply chain (bouwlogistiek), proces optimalisatie op de werkplek en training van personeel. Dit alles maakt deel uit van LCM.