1 / 3

ABN AMRO

Het Innovation Centre is gelegen op de eerste verdieping van het Hoofdkantoor van ABN AMRO aan de Zudias in Amsterdam. Deze ruimte is vrijgemaakt voor enerzijds als de locatie voor innovatie activiteiten, anderzijds als proeftuin voor nieuwe vormen van werken die bij gebleken geschiktheid in de volle breedte van de bank organisatie kunnen worden geïmplementeerd.

Drees & Sommer vond dat een project dat als doel heeft een innovatiecentrum te realiseren, ook innovatief moet worden gerealiseerd. Daarom is het initiatief en het ontwerp ‘anders dan anders’ gestart. Met verschillende peer groups (klanten, medewerkers en studenten van de Fontys Lifestyle Academy) is in een dag vol workshops en brainstormsessies gewerkt aan de vorm en inhoud van een dergelijk innovatie centrum. Daarna heeft Drees & Sommer het verdere ontwerpproces begeleid, projectmanagement en uitvoeringsbegeleiding gedaan en de inrichting begeleid. De inbreng van de studenten van de Lifestyle Academy is door de directie van ABN Amro gewaardeerd met een donatie aan het opleidingsprogramma.

 

Toegevoegde waarde

  • De ontwikkeling van het programma en ontwerp van de ruimte liep parallel aan de ontwikkeling van het organisatie onderdeel en de primaire processen
  • Op basis van de uitgesproken ambitie was al vroeg in het project een budgetindicatie vereist waarbinnen die ambitie gerealiseerd moest worden, nog voor dat er sprake was van een eerste schetsontwerp
  • De formele goedkeuringsprocessen, met name rond inkoop, maakten een intensieve samenwerking met de inkooporganisatie van ABN AMRO noodzakelijk om zodoende het project binnen planning en met de beoogde kwaliteit op te leveren.

Project data

Klant :

ABN-AMRO

Locatie:

ABN-AMRO Hoofdkantoor Amsterdam, Nederland

Project periode:

12 maanden

Individual services

  • Interieur ontwerp
  • Project management

Locatie

Klik hier om de locatie te bekijken