Education

Education

Van kindcentrum tot universiteit

De onderwijsmarkt vraagt om experts die weten wat er speelt. Onze sectorspecialisten zijn op de hoogte van de financiën, ontwikkelingen in wet- en regelgeving, kennen de politieke belangen en weten welke innovaties er zijn. In iedere onderwijsomgeving, ongeacht of dat voor primair, voortgezet, beroepsonderwijs, hoger onderwijs of wetenschappelijk onderwijs is, staan de gebruikers centraal. Net als dat het geval is bij kindcentra. Het uitgangspunt is de ontwikkeling, kennisdeling en ontmoeting van álle gebruikers. Een schoolgebouw sluit idealiter aan bij de onderwijsvisie en versterkt het overdragen van kennis op een inspirerende manier. Wij adviseren vanaf (eerste) idee tot en met het gebruik van een schoolgebouw.

Reële en duurzame oplossingen
De projectmanagers en huisvestingsadviseurs van Drees & Sommer kunnen begrippen als verduurzaming, WELL en Frisse scholen in de praktijk vertalen én begeleiden. Wij volgen de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet en zijn continu in gesprek met onderwijsinstellingen, gemeenten, architecten, adviseurs en bouwbedrijven om reële, betaalbare en duurzame oplossingen te vinden van hoge kwaliteit. Samen met u ontwikkelen wij concepten die passen bij úw onderwijsvraagstuk.

Nieuwbouw of renovatie
Vervangende of aanvullende nieuwbouw is soms de meest voor de hand liggende oplossing. Soms is renovatie even interessant of interessanter. Wij analyseren uw situatie, wensen en eisen en geven u inzicht in de consequenties van nieuwbouw en renovatie van úw schoolgebouw. Ook daarin begeleiden wij u en uw organisatie vanuit onze expertise.

Thuis in onderwijs
Drees & Sommer ondersteunt opdrachtgevers vanaf het eerste idee en de randvoorwaarden tot en met de implementatie en oplevering. Wat de aangeboden diensten ook zijn - of het nu gaat om 360° analyse, analyse van gebruikersbehoeften, duurzaamheidsadvies, financieringsrichtlijnen voor onderwijsinstellingen, ontwerp van leeromgevingen of interim- en relocatiemanagement - ze zijn altijd afgestemd op de behoeften van de klant en de eindgebruiker. De combinatie van algemene bouwexpertise en branche-specifieke ervaring zorgt ervoor dat Drees & Sommer opdrachtgevers optimaal ondersteunt. 

Lees meer over de verschillende diensten die wij leveren:

Contact

Patricia van Hest
Sectormanager Education bij Drees & Sommer Netherlands

Kurt van Dijk
Managing Director bij Drees & Sommer Netherlands