Healthcare Cure & Care

Healthcare Cure & Care

Ruimte om in te zorgen

Klinieken, zorgcentra en revalidatiecentra zijn belangrijke onderdelen van de groeiende healthcare sector. De demografische kenmerken van de samenleving en volledig nieuwe inkomstenstructuren zorgen ervoor dat de gezondheidssector voor enorme uitdagingen staat. Bijna overal ter wereld heeft de economische en medische vooruitgang effect op het aanbod en gebruik van zorgvastgoed. Drees & Sommer kan met u meedenken in het gehele huisvestingstraject.

In Nederland groeit deze markt sneller dan de economie. De zorgmarkt verandert, ten eerste als gevolg van het veranderde zorgstelsel, waarbij de rollen, financiering en verantwoordelijkheden anders zijn komen te liggen. Ten tweede heeft de zorg als sector enorme vooruitgang geboekt. Ook maatschappelijke factoren als vergrijzing en welvaartstoename spelen duidelijk een rol. Als we in het bijzonder naar zorgvastgoed kijken, zijn daarnaast ook de ontwikkelingen in die markt van invloed.

Kwalitatief zorgvastgoed
Veranderingen in het overheidsbeleid leiden tot een toename in de vraag naar kwalitatief hoogwaardige zorg én zorgvastgoed. De verantwoordelijkheid voor huisvesting ligt bij de zorginstelling zelf. Daarbij is het creëren van een comfortabele werk- en in veel gevallen ook woonomgeving van even groot belang als het faciliteren van eersteklas zorg.

Integrale aanpak zorgvastgoed
Drees & Sommer kan met u meedenken vanaf een eerste kwaliteitsscan, huisvestingsadvies en haalbaarheidsonderzoek tot en met de aan- of verkoop van het vastgoed, het begeleiden van de realisatie van een gebouw, de kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering, het onderhoud en beheer. Onze meerwaarde is de integrale aanpak binnen onze eigen organisatie. Het uitgangspunt is om samen met u te komen tot een effectief en uitgebalanceerd aanbod van ruimte voor zorgverlening en wonen, die past bij u en uw exploitatie. Overweegt u te beleggen in maatschappelijk vastgoed? Juist in de groeiende markt kan dat heel interessant zijn. Wij adviseren u graag over de waardering, aankoop of verkoop van zorgvastgoed.

Actuele kennis zorgvastgoed
Onze sectorspecialisten op het gebied van zorgvastgoed zijn op de hoogte van actuele trends en ontwikkelingen van zorggerelateerde huisvesting. Ze kennen de wet- en regelgeving die van toepassing is op zorgvastgoed. En ze kunnen invulling geven aan begrippen als Total Cost of Ownership, CO2 routekaarten en duurzaamheid. Wij gaan graag met u in overleg om uw situatie te analyseren, vorm te geven en te begeleiden.

Met ruime expertise, opgedaan in nationale en internationale projecten, beschikt Drees & Sommer over een goede kennis en ervaring in de healthcare sector. In een dynamische markt consulteren en ondersteunen wij klanten met maatwerk. Wij hebben in verschillende zorgmarkten ervaring opgedaan, zoals ontmoetingscentra, eerstelijns zorg en specialistische zorg, wonen, zorg en verpleging en 24-uurs zorg. Ook hebben wij ervaring met specialistische gebouwen in de Life Sciences sector, zoals laboratoria met hoge veiligheids- en hygiënenormen en strenge controles. 

Lees meer over de verschillende diensten die wij leveren:

Contact

Carolin Winter
Sectormanager Healthcare Cure & Care bij Drees & Sommer Netherlands

Johan de Vries
Managing Director bij Drees & Sommer Netherlands