Publieke sector

Publieke sector

Publieke sector

De publieke sector omvat overheidsorganisaties, semi-overheidsorganisaties, stedelijke en lokale overheden. Hieronder vallen ook openbare bedrijven, publiekrechtelijke instellingen en openbare dienstverlenende bedrijven. De rol van de publieke sector is het verlenen van openbare diensten ter bevordering van het algemeen welzijn.

De verschillen tussen het beschikbare budget, gebruikersbehoeften, verschillende projecten en de politieke opinie zijn bijzonder groot in de publieke sector. De publieke sector omvat gebouwen, faciliteiten en infrastructuur die vaak te kampen hebben met investeringsachterstanden. Ook leiden herstructureringen, bedrijfsbeëindigingen en sluitingen vaak tot vervallen terreinen en herontwikkelingsprojecten die nieuwe mogelijkheden bieden voor stedelijke ontwikkeling.

Hierbij krijgen bedrijven te maken met zowel sociale veranderingen als klimaatveranderingen waar nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Deze houden rechtstreeks verband met het samenspel van verschillende factoren die betrokken zijn bij stedelijke ontwikkeling zoals mobiliteit, infrastructuur, gebouwen en gebruikersgedrag.

Wij ondersteunen de publieke sector, de administratie en bedrijfsvoering zowel door het leveren van professionele managementdiensten voor bouwprojecten als door advisering vanaf het eerste idee tot en met de realisatie en het beheer. Daarbij maken onze professionals gebruik van hun technische expertise, maar houden ze ook rekening met economische aspecten en sociale veranderingen. Ook betrekken ze de relevante agentschappen, politieke instanties en het grote publiek bij hun activiteiten.