Residential

Residential

Ruimte om in te wonen

De Nederlandse huizenmarkt is al lange tijd in ontwikkeling. Onderwerpen als betaalbaarheid, CO2-compensatie, duurzaamheid en kwaliteit hebben de volle aandacht. Drees & Sommer kent de woningmarkt en staat ontwikkelaars, beleggers, corporaties en andere professionele en niet-professionele vastgoedpartijen ter zijde bij de realisatie van toekomstbestendig residentieel vastgoed.

Een groter consumentenvertrouwen, groeiende werkgelegenheid en een lage hypotheekrente zorgen de laatste jaren voor pieken in de huizenprijzen. Hoewel de groei wat afvlakt, blijft de vraag naar koop- én huurwoningen groter dan het aanbod. De druk die dit oplevert in de woningmarkt vraagt om snel schakelen en om innovatieve oplossingen. Wij kunnen ondersteuning bieden bij zowel de ontwikkeling van enkele woningen, woontorens in centrumgebieden als hele gebieden.

Thuis in woningbouw: renovatie, transformatie en nieuwbouw
Of het nu gaat om studentenhuisvesting, binnenstedelijke hoogbouw, levensloopbestendige of grondgebonden woningen, om koop of huur. Wij kennen de diverse markten, de ontwikkelingen in die markten en hun spelers in zowel de publieke als de private sector. In nauw overleg bepalen we welke keuze voor uw locatie en situatie de beste is: renovatie, transformatie of nieuwbouw. Drees & Sommer begeleidt u vanaf het eerste initiatief tot en met de realisatie.

Gebiedsregisseur woningbouw
Ook is Drees & Sommer regelmatig als gebiedsregisseur bij ontwikkelingen betrokken, vanaf idee, initiatief, concept en ontwerp tot en met uitvoering, oplevering, onderhoud en exploitatie. Op basis van ruim dertig jaar kennis en ervaring in bouw en vastgoed, adviseren en begeleiden wij ambitieuze, complexe ontwikkelopgaven in het maatschappelijke en commerciële werkveld. Conceptueel denkvermogen, creativiteit en vormen daarvoor de grondslag.

Gedelegeerd projectontwikkelaar
Voor de ontwikkeling of herontwikkeling van projectmatige woningen is soms specifieke en specialistische kennis noodzakelijk die een vastgoedeigenaar of locatie-eigenaar niet zelf in huis heeft. In de rol van gedelegeerd-projectontwikkelaar is Drees & Sommer dan namens de opdrachtgever verantwoordelijk voor (delen van) het totale projectontwikkelingsproces.

Lees meer over de verschillende diensten die wij leveren:

  • Development Management (o.a. Risicomanagement, Locatieonderzoek, Gebiedsontwikkeling, Gedelegeerd Ontwikkelaar)
  • Project Management (o.a. Integraal Ontwerp- en Realisatiemanagement, Aanbestedings- en Gunningsadvies)
  • Cost Consulting (o.a. Investeringsraming NEN 2631, Directiebegroting, Bouwkostenmanagement)
  • Construction Management (o.a. Bouwprojectmanagement, Directievoering, Toezicht, Private Kwaliteitsborging, Lean Construction Management)

Contact

Daniel Spiessens
Sectormanager Residential bij Drees & Sommer Netherlands

Johan de Vries
Managing Director bij Drees & Sommer Netherlands