Retail

Retail

Beleving centraal in fysieke winkel

De retailmarkt blijft in beweging: de omslag in het koopgedrag veroorzaakt grote druk op winkels, winkelketens en winkelcentra. Ook in het vastgoedperspectief zijn veranderingen nodig om de markt vóór te blijven. Drees & Sommer begeleidt beleggers, eigenaren en beheerders in deze transitieprocessen.

E-commerce is groot en zal de komende jaren eerder toe- dan afnemen. Daarnaast blijven fysieke winkels bestaan. Toekomst is er vooral nog voor winkels waar de beleving centraal staat. Waar producten geproefd of gevoeld kunnen worden – de foodsector bijvoorbeeld – of waar producten synoniem zijn aan een ervaringsboodschap. Retailers spelen hierop in met concepten waarin food, beleving en ontmoeting een rol hebben.

Nieuw leven voor het winkelcentrum
Fysiek winkelen is tweeledig: het gaat om hetzij ‘boodschappen doen’, hetzij ‘funshoppen’. Voor de boodschappen is vooral efficiëntie van belang: de consument wil zijn lijstje snel en volledig afwerken. Het funshoppen hoeft niet snel: daar speelt met name sfeer, ontmoeting en beleving een grote rol. Idealiter is er balans tussen deze complementaire deelmarkten. BOAG heeft de parate kennis en brede ervaring om een winkelcentrum nieuw leven in te blazen.

Renovatie of herontwikkeling winkelcentrum
Kennis van de retailmarkt vanuit het perspectief van zowel de belegger of ontwikkelaar als die van de retailer, huurder of gebruiker is een voorwaarde voor een succesvolle renovatie of herontwikkeling. De retailspecialisten van Drees & Sommer denken mee met alle betrokken partijen over de verduurzaming van een winkelcentrum en over het best passende scenario voor de specifieke locatie. Hoe eerder wij aan tafel komen, des te soepeler het transitieproces verloopt.

Proces- en projectmanagement
De kracht van Drees & Sommer ligt in het management van processen, zowel in de voorbereiding, contractvorming als in de uitvoering. Wij zorgen dat de best passende partijen aan tafel komen, dat met hen duidelijke afspraken worden gemaakt en dat zij doen wat contractueel overeengekomen is. Vanaf de eerste ideeën geven we inhoudelijk advies over ontwerp, aanbesteding, haalbaarheid, subsidies, duurzaamheid, bouwkosten en bouwlogistiek. Met goed proces- en projectmanagement en continue kwaliteitscontrole en toezicht op de uitvoering zorgen we dat een verbouwing voor iedereen vlot en met minimale overlast verloopt.

Lees meer over de verschillende diensten die wij leveren:

Contact

Ton Heijmans
Managing Director bij Drees & Sommer Netherlands